Známé peklo lepší než Neznámo

Jedna z důležitých věcí,
které se ukazují v Procesu životní integrace – LIPu – je,
že raději dlouho platíme vysoké “odpustky “ za něco, co jsme nikdy neudělali,
a že si svůj “pocit viny, trauma, strach, dramata, překážky …“ často konstruujeme sami proto, abychom se jimi mohli zabývat a

abychom se nemuseli potkat s “neznámem“ a se svou budoucností, která nesouvisí s minulostí, ale s tím, čím se máme stát a kromě jiného zahrnuje smrt.

Protože “neznámo“ je mnohem děsivější, než všechna utrpení minulosti, která důvěrně známe.
https://martinvachuska.cz/

Foto: Plzeňská synagoga

Pokud chcete, můžete článek sdílet dál

Další články z blogu

Vedení

Vedení je služba. Kdo vede, aniž by sloužil,ublíží nejen těm, kteří ho následují,ale i své vlastní duši.…. Boj Bojování je postoj, ne jednání.Opravdový bojovník nebojuje,

„Mám pravdu“

Tato věta v češtině je ve své podstatě nesmyslná. V tom nejlepším případě, to, co člověk říká, nebo dělá, je pravdivé. Ukazuje to směrem k