Proces životní integrace - blog

Články a texty na různá témata související se vztahy, rodinou, životem a dalším. Inspiraci nalézám ve své terapeutické praxi, ale také v textech Wilfrieda Nellese. 

Z matčina těla do světa

Porod v sobě zahrnuje dva prvky: jednak bolest spojenou se ztrátou matky a původního bezpečí a splynutí, které jsme u matky zažívali a jednak osvobození

Když se potká Zbožná žena a Kristus

Naše vnitřní – podvědomé, nevědomé – obrazy, se kterými se asociujeme – cítíme propojeni, velmi určují, jak žijeme a jak se vztahujeme. K sobě, jiným

Vnitřní Zdroje

Naše vědomí se dokáže v jeden moment zabývat jen několika málo věcmi najednou – maximálně někde mezi pěti a deseti. Naše podvědomí, které se kromě

Vězení

V LIPu se velmi často ukazuje, že jsme uvězněni v představách o sobě samé/m, které nám řekl někdo zvenku. Nebo v situacích, které ve skutečnosti

Symbiosa a oddělení v partnerských vztazích

Jedna z věcí, se kterou se potkávám s klienty, a která vytváří neustálou zmatenou dynamiku v partnerských vztazích, je kombinace dávné hluboké touhy po znovunávratu

Pocity

Velká část našich pocitů jsou myšlenky projevené v těle. Velké část těchto myšlenek vůbec není naše. Jsou jako software, který máme nainstalovaný od různých „programátorů“.

Tichá dohoda (mezi synem a matkou)

Jedním ze sebedestruktivních nastavení mužů, se kterým se v LIPu potkávám, je „tichá dohoda“ s maminkou. Vystihují jí věty: Mami, nikdy Tě neopustím.Nikdy nepřerostu Tvou

Tatínkova holčička

Jednou z primárních vlastností a schopností ženství, je přitahovat pozornost.Být přitažlivá. A v téhle schopnosti se míchá několik věcí, které souvisí s různými zkušenostmi. Každé

Ženskost a otec

Jedna z hluboko uložených, často zděděných věcí v duších žen, na kterou jsme narazili při LIPu, je neúcta vůči mužství. Což, kromě dalších jiných symptomů