1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně

jedné je prodávající, kterým je Martin Vachuška, se sídlem Měcholupy u Blovic 115, 335 51,

IČ: 76299601, Nejsem plátce DPH,

Zapsaný v rejstříku vedeného u Magistrátu města Plzně.

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1.05.2008
https://martinvachuska.cz/   

Kontakt: info@martinvachuska.cz, tel: 728 523 682

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě je prodej fyzického živých kurzů a knih, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://martinvachuska.cz/

1.3 Předmět koupě (on-line produkt) je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

  1. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://martinvachuska.cz/ Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického registračního formuláře na: https://martinvachuska.cz/, nebo prostřednictvím emailu: info@martinvachuska.cz, nebo telefonicky na 728 523 682.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://martinvachuska.cz/ subjektu Martin Vachuška, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

  1. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Na webové adrese https://martinvachuska.cz/ najde kupující všechny ceny produktů.

3.2 Faktura: Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na email shrnutí jeho objednávky včetně platebních údajů. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající Martin Vachuška NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb:

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu (předplatba), případně platbou v hotovosti. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol, případně poznámku, uvedenou ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

3.4 Forma platby:

Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

  1. Odpovědnost

4.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu (pro on-line produkty) je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4.3 Všechny produkty a služby na https://martinvachuska.cz/ jsou určeny pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou na https://martinvachuska.cz/ a na živých seminářích zprostředkovány mnou – Martin Vachuška, případně dalšími spolupracujícími lektory, jsou pouze návody a doporučení a jsou pro všechny účastníky naprosto dobrovolné a tudíž je zcela na jejich vlastní zodpovědnosti, zda se konkrétní nabídky v daný moment zúčastní, případně zda ji kdykoliv opustí.

Nejsme tudíž také jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod.

  1. Ochrana údajů

5.1 Prohlášení prodávajícího: Martin Vachuška se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

5.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

5.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

  1. Podmínky vrácení

6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dní od objednání zboží nebo služby. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@martinvachuska.cz zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje.

Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně.

Kupující se zavazuje potvrdit přijetí opravného daňového dokladu (vyžaduje zákon) – postačí prohlášení o jeho přijetí emailem.

Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy, v reálu však obratem po odsouhlasení přijetí opravného daňového dokladu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. 

6.2. Vrácení zboží: Kupující je povinen na vlastní náklady doručit (vrátit) zboží v neporučeném stavu na adresu dle předchozí domluvy s prodávajícím. Teprve po jeho zkontrolování prodávajícím a shledání, že je zboží kompletní a zcela bez vad, je možno přistoupit k vrácení peněz.

  1. Záruční doba

7.1. Záruční doba na fyzické produkty je 24 měsíců.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.6. 2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://martinvachuska.cz/, popřípadě dalšími informačními kanály. Martin Vachuška si vyhrazují právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://martinvachuska.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

———

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.