Proces životní integrace - LIP

Staň se tím člověkem, kterým už odjakživa jsi.​

Co Vám LIP může přinést?

Tím, že se člověk dostane do míru sám se sebou, svou minulostí, vlastní jedinečností a velikostí, se uvolní obrovská síla, do té doby vázaná ve vnitřních konfliktech, otevře se tvořivost a rozprostře vnitřní klid.

Klid pramenící z vědomí, že člověk má své důležité místo – v životě a ve světě. Místo na kterém stojí sám za sebe.

Neznamená to, že by život pak musel byl stále veselý a dokonalý. Ale je živý, barevný, naplňující a dává smysl.

Pro koho je LIP vhodný?

Lidé přicházejí se vztahovými, zdravotními, finančními problémy, psychickou nepohodou, těžkou rodinnou historií, nespokojeností ve své práci, zacykleností v životě.

Často také s vnitřním pocitem, že „nežijí sami sebe“. Že to co žijí nemůže být všechno.

Integrační konstelační práce nabízí často úplně novou, širší perspektivu, ze které může klient svůj život a „problém“ uvidět.

Při této práci se jasně ukazuje platnost citátu Alberta Einsteina „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“

Proces životní integrace – LIP (Lebens Integrations Process)

je nová forma konstelační práce, která výrazně rozšiřuje možnosti původních rodinných konstelací.

Stejně jako v rodinných konstelacích pracujeme formou zastupování, ale na rozdíl od nich, nejde již primárně o vztah klienta k druhým lidem, ale o vztah k sobě sama, ke své vlastní minulosti a jedinečnosti.

V rámci LIPu má své pevné místo to jedinečné v nás – naše esence – to, co nám bylo dáno životem a není závislé na naší původní rodině.

A také dospívání, které je důležitým přechodem mezi dětstvím a dospělostí.

Hlavní focus této práce je zaměřený na dospělý pohled, který se odehrává TEĎ a na TO, co se chce skrze život klienta samo od sebe realizovat.

Rámcem je sedmistupňový model vývoje vědomí jehož autorem je Wilfried Nelles – skvělý německý konstelátor a terapeut, žák a přítel Berta Hellingera, zakladatele rodinných konstelací a žák indického mystika Osha.

Tento model obsahuje všechna důležitá období života jednotlivce od početí do smrti.

Zároveň je možné jej aplikovat téměř na cokoli, co se vyvíjí – společnost, vztah, firmu …

A také je díky němu možné pochopit, jaký vliv má na jednotlivce „duch doby“ – kolektivní vědomí, které podléhá také svému vnitřnímu vývoji.

Integrační konstelační práce umožňuje jako žádná jiná metoda zviditelnit vnitřní procesy a tím je celostně – mentálně, emocionálně i fyzicky uchopit.

To, co v této práci uzdravuje, je uvidění a uznání toho, co je.

Přestože to může znít banálně, my TO, CO JE často nevidíme.

O Procesu životní integrace slovy Wilfrieda Nellese:

TERAPEUTICKÁ dimenze LIPu spočívá v tom, že se zabýváme psychickými zátěžemi, pokud se v pracovním procesu ukáží. Nehledáme je cíleně, ale pracujeme pouze s tématy, které se nám samy ukáží.

INICIAČNÍ úroveň spočívá v tom, že LIP zrcadlí člověku jeho současnýn stav vědomí a především také jeho vnitřní potenciál a umožňuje a ulehčuje přechod do dospělého vědomí.

ZE SPIRITUÁLNÍHO hlediska je LIP – pokud pohlížíme na celý život jako na pohyb vědomí – procesem, ve kterém není subjektem člověk, nýbrž duše. To znamená, že každý jednotlivec je pouhým výrazem duchovního pohybu, který nedokážeme uchopit ani pochopit. S tímto postojem také nejsou terapie a přechod do dospělosti žádnými procesy, které bychom dělali, jsou pouze něčím, co můžeme vpustit do našeho vědomí. Odehrávají se koneckonců samy od sebe.

Z vnějšího pohledu nová forma terapeutické práce s konstelacemi. Nové jsou u ní dvě věci:

Za prvé tu, narozdíl od rodinných nebo systemických konstelací, nejde o vztahy k druhým lidem nebo místo a roli ve skupině (systému), ale čistě a jen o jedntlivce a jeho vnitřní postoj sama k sobě, ke své minulosti z perspektivy Tady a Teď.

Za druhé jsou zástupcům v konstelaci LIPu přidělena pevná místa, která nesmějí opustit. Tato místa vyplývají z mé teorie o vývoji lidského vědomí a v ní popsaných (sedmi) stupňů života a vědomí. Zástupci zde reprezentují dítě v lůně (stupeň 1), dítě (2) a dospívajícího (3). Klient sám stojí na místě dospělého (4).
To je vnější forma.

Rozhodující je však psychologický úhel pohledu, z něhož je tato forma aplikována.

Tento pohled je rovněž nový a odlišný od téměř všech terapeutických metod. Za prvé je založen na pochopení, že náš život a vše, co se v něm stalo (tedy naše osobní minulost i minulost našeho původu a rodiny), je naprosto bez jakékoli alternativy, a že je tedy v tomto smyslu všechno „správně“ tak, jak to je a jak to bylo. Za druhé se řídí poznáním, že minulost neexistuje – kromě v naší hlavě. Pouze si ji konstruujeme. Jednoduše není! Minulost je to, co pominulo, a když to pominulo, tak už to neexistuje. Vše, co existuje, je teď.

U LIPu se nejedná o žádnou teorii, ale o důslednou vůdčí linii praktické práce, což tak může být bezprostředně uviděno a prožito ve vztahu k vlastnímu životu. Veškerá pozornost je zaměřena na Teď, na uvidění a přijetí toho, co je. Díváme se sice na předchozí stupně života, ale pouze tak, že to, co se ukáže, zvnitřníme (to znamená že to přijmeme do nitra bez jakéhokoli snahy to měnit). Příčina problémů není spatřována v událostech samotných, ale pouze a jen v tom, jaký k nim máme postoj nyní.

Proto pracuji jen s Teď. Nenarozené dítě, dítě a dospívající jsou ponecháni takoví, jací byli, jejich minulost je ponechána taková, jaká byla – bez litování, bez výčitek, bez lítosti, beze studu. 

Když je takto necháme, tak se zklidní a naprosto uvolní. 

A tím se uvolní i napětí v dospělém klientovi a dostane se do souznění sám se sebou, takový, jaký je dnes a se vším, co ho sem dovedlo.

Tím se uvolní neuvěřitelná síla, která když se začne rozprostírat, vede k hluboké radosti a klidu. Zároveň se klient dostane do kontaktu s tím, co v něm je zaseto jako (duševní) semínko: se svým zcela vlastním, původním potenciálem, a uvolní se i cesta k jeho rozvíjení.

Proč často nevidíme TO, co JE?

Důvodů může být více

  • prostě nechceme, je to pro nás pohodlnější a bezpečnější.
  • je to skryté a působí to v naší osobní, nebo rodinné historii.
  • nejsme schopni zůstat v dospělém vědomí, vydržet to, co se děje a sklouzáváme do svých dětských dramat, flashbacků a retraumatizací.
  • díváme se na sebe cizíma očima, skrze představy a přání jiných. A máme to tak zažité, že o tom vůbec nevíme.
  • život po nás chce další krok a my mu vzdorujeme – ať už z pohodlí, ze strachu, nebo nám to prostě nedochází.
  • dává nám to domnělou „skrytou výhodu“, které se nechceme vzdát

Naše emocionální, nebo mentální nepohoda, opakující se vztahové neshody, fyzické, nebo finanční potíže, jsou často pouhými symptomy a poukazují na něco, co působí v nitru a žádá si naši pozornost.

Tím, že to přivedeme do vědomí, přestane to působit skrytě.

Pokud cítíte, že LIP je pro vás, pojďme si domluvit schůzku

Nebo se podívejte na mé akce a semináře

Kde se můžeme potkat a uvidět?

Nabízím individuální setkání, ale pořádám také skupinové workshopy.

Aktuální články z Blogu

Mužství přichází od otce

Od partnera očekávám, že mě bude milovat a přijímat takového, jaký jsem a vážit si mě takového, jaký jsem. Jak ale může a jak od

Ženství přichází skrze matku

Pro ženy platí to samé (jako pro muže ve vztahu k otci) ve vztahu k matce. Mnoho žen dnes své sebevědomí zakládá na boji proti

Vítám vás,

jmenuji se Martin Vachuška. Konstelace mi přišly do života v roce 2002 a byla to láska na první pohled. V současné době se věnuji skupinové i individuální konstelační práci skrze Integrační konstelace. 

Na tento typ konstelační práce jsem se vydal díky setkání s Wilfriedem Nellesem, jehož prací a přístupem skrze Proces životní integraceLIP jsem byl naprosto nadšen. Wilfrieda Nelles je přímý žák Berta Hellingera, zakladatele rodinných konstelací a indického mystika Osha.

Více o mojí cestě se dozvíte ZDE

Reference klientů

Děkuji za vaše zpětné vazby. Věřím, že mohou o mojí práci říci mnohem víc, než já sám.

Martin je pevný a citlivý průvodce světem skrytých dynamik, které určují kvalitu našich životů. Staví se ke každé konstelaci se stejnou zvídavostí a zájmem a zároveň nechává otevřený prostor pro její rozvinutí, realizaci, průběh. Spolupracuji s Martinem více let a vždy opakovaně žasnu nad proměnou fyziognomie účastníků jeho konstelací, což je právě potvrzení skutečně prodělané transformace. Dnes jsou to již stovky lidí a právě Martinova zkušenost mi dává důvěru s ním spolupracovat i nadále a účastnit se s nadšením znovu a znovu mystéria, kterým tak trochu konstelace jsou.
Kamil
Konstelace pod vedením Martina jsou zážitek, pomoc... řada momentů pochopení během konstelací i v následujících dnech. Martin trpělivě odkrývá vrstvy již nevědomých událostí, které řídily naše životy a provede člověka k lehkosti, která dalšími dny neslábne, ale naopak sílí. Děkuji Martinovi a přeji hodně úspěchů v další práci. Moc díky.
Jana
Ahoj Martine, moc děkuju za vcerejsi konstalaci. Bylo to pro me velmi silne a bolestive tema… prisla jsem domu a spala dvanact hodin … vibruje mi hlava ještě ted…doslo mi toho tolik, i jaké vzorce jsem si vedome i nevedome prebrala…, babicka byla neobyčejná žena, milejsiho, hodnejsi a obetavejsiho člověka neznám, chtela jsem byt vždy jako ona, ale jeji problem byl , ze vsechny starosti a hruzy sveta si brala velmi osobne a chtela pomahat….Vlastne nikdy nezila svuj zivot, ale zivoty svych nejblizsich … jo, a ja delam to same nebo delala jsem, chci , aby byli vsichni spokojení, zdraví, šťastní, porad něco, někoho resim , snazim se byt nejlepsi matkou, dcerou, ženou….. Teď vím, že musím zacit u sebe a sama za sebe. Konečně žít svůj život. Bude to ještě dlouhá cesta…. dekuju ti za směr a vedení Pavla
Pavla
Ahoj Martine,ani netušíš jak se mi po so konstelacích ulevilo. Za mě emočně nejsilnější konstalace co jsem měla. Až doma mi došlo jak moc naše národy jsou spojeny a jak si máme co předávat. Atmosféra moc super a zvláštní , že se sešli Čecho-Slováci. Pochopila jsem,že ne nadarmo jsme byli spojeni v jeden stát a že i teď se máme od sebe co učit. Češi od Slováků srdečnosti, pokoře a Slováci od Čechů diplomacii. Dnes jsem mluvila s bratrancem ze Slovenska a řekl mi, že i on se cítí Čecho- Slovákem neboť studoval VŠ v Brně. Ještě jednou díky,bylo to fakt úžasný . Těším na příště ..
Marika
Martina znám několik let a sleduji jeho vývoj. Od nejlepšího maséra až k výbornému průvodci LIP a terapeutovi. Vím, že se na něj můžu s důvěrou obrátit, a že mi vždy předá to, co potřebuji. Moc toho nenamluví, ale o to lépe cítí a koná. U Martina jste v dobrých rukách. Proces životní integrace nechává člověka nahlédnout na to, co ho v životě trápí. Když vám chybí nadhled, a topíte se v problémech nebo špatných emocích, je na čase přihlásit se na některý seminář a nechat si ukázat, v čem to vězí. Tato metoda dokáže účinně pomoct nejen vám, ale i vaší rodině, to mám vyzkoušené. Větu „Uvidět – přijmout – bez výčitek opustit“ jsem už přijala za svou, a přestože ji asi necituji správně, tak se ji snažím každý den žít. Takhle jednoduché to je. Martin má mé velké poděkování za to, co dělá.
Ester
S Martinem jsem se poprvé setkala na shiatsu masáži. Kombinoval ji s praktikami z kraniosakrální masáže a vzpomínám si, že mne kdysi jeho přístup velmi oslovil. Přes sociální sítě jsme zůstali v kontaktu a proto když přišla pozvánka na konstelace, se kterými jsem již měla nějaké zkušenosti, ráda jsem ji přijala. Zúčastňovala jsem se do té doby jen tzv. „rodinných konstelací“, ale jejich koncept už mi tak nějak přestal vyhovovat. Už jen popis této nové metody konstelací (ve zkratce LIP), které se Martin věnuje, mne naprosto uchvátil a věděla jsem, že se jich musím zúčastnit. Velmi mne zaujal právě pohled z aktuální životní pozice zpět do jednotlivých životních etap, kdy je vše ponecháno tak jak bylo, jen pochopeno z pozice TEĎ a úplně nejvíce snad navázání spojení s duší na pozici 1, kdy naprosto přesně víme, proč jsme na tuto Zemi, do této doby a osoby přišli, a jsme si vědomi veškeré své životní síly potřebné k našemu životu a tvoření zde na Zemi. Ráda bych vyzdvihla i naprosto bezkonkurenční přístup Martina k této technice a hlavně k jednotlivým účastníkům, který je velmi respektující, uklidňující a dávající pocit ochrany a bezpečí v prostoru, kde se konstelace konají. Dává prostor k projevení veškerého, co chce být projeveno a v lásce přijato a pochopeno. Jeho přístup a vedení konstelací je pro mne jedním z nejlepších, se kterým jsem se kdy setkala.
Kateřina

Pokud vás zaujal proces životní integrace,

případně pokud přímo cítíte, že terapie procesu životní integrace je zde právě pro vás, pak se přihlaste k odběru novinek o LIP.