Vnitřní Zdroje

Naše vědomí se dokáže v jeden moment zabývat jen několika málo věcmi najednou – maximálně někde mezi pěti a deseti.

Naše podvědomí, které se kromě jiného stará o fungování celého těla, v jeden moment zpracovává a řídí miliony až miliardy činností.

My se často snažíme utáhnout svůj život skrze rozum, vědomí a vůli.

Přitom v našem podvědomí můžeme mít velmi silného spojence, který s námi navíc stále komunikuje.

Jenže my mu z různých důvodů často nenasloucháme, nebo nerozumíme.

V Procesu životní integrace LIP často dochází k tomu, že se člověk postupně spojuje se svými zdroji, kterých si do té doby nebyl vědom vůbec, nebo jen v náznacích, nebo mu byly nedostupné.

https://martinvachuska.cz/akce-a-seminare/

Pokud chcete, můžete článek sdílet dál

Další články z blogu

Z matčina těla do světa

Porod v sobě zahrnuje dva prvky: jednak bolest spojenou se ztrátou matky a původního bezpečí a splynutí, které jsme u matky zažívali a jednak osvobození

Když se potká Zbožná žena a Kristus

Naše vnitřní – podvědomé, nevědomé – obrazy, se kterými se asociujeme – cítíme propojeni, velmi určují, jak žijeme a jak se vztahujeme. K sobě, jiným

Vnitřní Zdroje

Naše vědomí se dokáže v jeden moment zabývat jen několika málo věcmi najednou – maximálně někde mezi pěti a deseti. Naše podvědomí, které se kromě