Kouzelná slůvka

Co se týče kouzelných slůvek, která léčí duši a připravují cestu pro další růst, navrhuji jinou ‚svatou trojici‘ než Hellinger – slůvko ‚Prosím‘ nahrazuji slovem ‚Ne¨:

1.ANO – vy jste moji rodiče a já jsem vaše dítě: přijímám od Vás život tak, jak jsem jej dostal, přitakávám vám takovým, jací jste, a sobě takovému, jaký jsem.

2.NE – nejsem váš majetek a nejsem zde proto, abych plnil vaše potřeby a očekávání. Váš život je Váš život a můj život je můj život. Nepatřím ani Vám, ani sobě, nýbrž následuji to, co pro sebe cítím jako správné.

3.DĚKUJI – za život a všechno ostatní, co jste mi dali. Přijímám vše a udělám z toho (po svém) to nejlepší.

Z knihy „Život nemá zpátečku‘“od Wilfrieda Nellese

Foto: Vlaďka Vachuška Photography

https://martinvachuska.cz/

Pokud chcete, můžete článek sdílet dál

Další články z blogu

Vedení

Vedení je služba. Kdo vede, aniž by sloužil,ublíží nejen těm, kteří ho následují,ale i své vlastní duši.…. Boj Bojování je postoj, ne jednání.Opravdový bojovník nebojuje,

„Mám pravdu“

Tato věta v češtině je ve své podstatě nesmyslná. V tom nejlepším případě, to, co člověk říká, nebo dělá, je pravdivé. Ukazuje to směrem k