Život se pohybuje jen proto, že je nedokonalý

Život se pohybuje jen proto, že je nedokonalý.

Dokonalost znamená klid, naprostý klid a ticho, nedokonalost znamená pohyb.

Bytí samo o sobě je dokonalým tichem.

Můžeme to někdy cítit v přírodě.
Není to ale ticho přírody, je to ticho a klid za vším tím pohybem, anebo uprostřed něj.

Je to ono ticho, které cítíme, když se nikdo nemíchá do neustálého běhu přírody, který je neustálým vznikem a zánikem.

V prožitku tohoto ticha se člověk úplně zklidní a zároveň se odevzdá běhu života tak, jak je.

Z knihy Vš je VĚDOMÍ je vše od Wilfrieda Nellese
https://martinvachuska.cz/

Pokud chcete, můžete článek sdílet dál

Další články z blogu

Vedení

Vedení je služba. Kdo vede, aniž by sloužil,ublíží nejen těm, kteří ho následují,ale i své vlastní duši.…. Boj Bojování je postoj, ne jednání.Opravdový bojovník nebojuje,

„Mám pravdu“

Tato věta v češtině je ve své podstatě nesmyslná. V tom nejlepším případě, to, co člověk říká, nebo dělá, je pravdivé. Ukazuje to směrem k