Potom už nikdy nebude stejné, jako předtím

Žádný osobní, vztahový, zdravotní, společenský … problém, žádná závislost nelze skutečně odstranit.

Jediným řešením je vnitřně vyrůst.
Pochopit, kam nás život vede a následovat ten pohyb.

To kromě jiného předpokládá, že člověk vnitřně přitaká tomu, “že potom už nikdy nebude stejné, jako předtím.“
https://martinvachuska.cz/

Pokud chcete, můžete článek sdílet dál

Další články z blogu

Vedení

Vedení je služba. Kdo vede, aniž by sloužil,ublíží nejen těm, kteří ho následují,ale i své vlastní duši.…. Boj Bojování je postoj, ne jednání.Opravdový bojovník nebojuje,

„Mám pravdu“

Tato věta v češtině je ve své podstatě nesmyslná. V tom nejlepším případě, to, co člověk říká, nebo dělá, je pravdivé. Ukazuje to směrem k