Potom už nikdy nebude stejné, jako předtím

Žádný osobní, vztahový, zdravotní, společenský … problém, žádná závislost nelze skutečně odstranit.

Jediným řešením je vnitřně vyrůst.
Pochopit, kam nás život vede a následovat ten pohyb.

To kromě jiného předpokládá, že člověk vnitřně přitaká tomu, “že potom už nikdy nebude stejné, jako předtím.“
https://martinvachuska.cz/

Pokud chcete, můžete článek sdílet dál

Další články z blogu

Z matčina těla do světa

Porod v sobě zahrnuje dva prvky: jednak bolest spojenou se ztrátou matky a původního bezpečí a splynutí, které jsme u matky zažívali a jednak osvobození

Když se potká Zbožná žena a Kristus

Naše vnitřní – podvědomé, nevědomé – obrazy, se kterými se asociujeme – cítíme propojeni, velmi určují, jak žijeme a jak se vztahujeme. K sobě, jiným

Vnitřní Zdroje

Naše vědomí se dokáže v jeden moment zabývat jen několika málo věcmi najednou – maximálně někde mezi pěti a deseti. Naše podvědomí, které se kromě