Dětské, dospívající a dospělé vědomí – perspektivy

Dětské vědomí vidí a vnímá samo sebe, své vztahy, svou budoucnost a svět skrze svou sounáležitost s původní rodinou a svou minulost.

Dospívající vědomí vidí a vnímá samo sebe, své vztahy a svět skrze boj a osvobození se od minulosti, své původní rodiny a definuje samo sebe skrze své místo ve skupinách, ke kterým přináleží a jejich ideje a myšlenky.

Dospělé vědomí vidí a vnímá svou původní rodinu, minulost, své vztahy, skupiny, ideje, myšlenky, svět, skrze sebe sama, to, co je, to, kam jej život vede a to, kým se má stát.

Přijď se podívat na to, ze kterého místa vidíš a tvoříš svůj život:
https://martinvachuska.cz/akce-a-seminare/

Pokud chcete, můžete článek sdílet dál

Další články z blogu

Z matčina těla do světa

Porod v sobě zahrnuje dva prvky: jednak bolest spojenou se ztrátou matky a původního bezpečí a splynutí, které jsme u matky zažívali a jednak osvobození

Když se potká Zbožná žena a Kristus

Naše vnitřní – podvědomé, nevědomé – obrazy, se kterými se asociujeme – cítíme propojeni, velmi určují, jak žijeme a jak se vztahujeme. K sobě, jiným

Vnitřní Zdroje

Naše vědomí se dokáže v jeden moment zabývat jen několika málo věcmi najednou – maximálně někde mezi pěti a deseti. Naše podvědomí, které se kromě