Život (neposkvrněné početí)

Příběh neposkvrněného početí je pravdivý.
Dítě, které matka počne,
život, který se v tomto dítěti manifestuje,
přichází od Boha.

Ve své nejniternější podstatě
není žena zasažena mužem.
To pouze duch, který je životem samotným,
Duch svatý,
se znovu zrodí v ní a v jejím dítěti.

Není pravdivé,
že by to platilo jen pro Marii a Ježíše.
A také není pravdivé,
že by to šlo bez muže a jeho těla,
tedy bez sexu.

Aby se duch manifestoval, aby se stal člověkem,
potřebuje tělo –
muže, ženy i dítěte.

„Vaše děti nejsou vašimi dětmi.
Jsou syny a dcerami
touhy života po sobě samém.“

Chalíl Džibrán, Prorok

Z knihy Vše je VĚDOMÍ je vše od Wilfrieda Nellese

Foto: Tenerife 2019

Pokud chcete, můžete článek sdílet dál

Další články z blogu

Vedení

Vedení je služba. Kdo vede, aniž by sloužil,ublíží nejen těm, kteří ho následují,ale i své vlastní duši.…. Boj Bojování je postoj, ne jednání.Opravdový bojovník nebojuje,

„Mám pravdu“

Tato věta v češtině je ve své podstatě nesmyslná. V tom nejlepším případě, to, co člověk říká, nebo dělá, je pravdivé. Ukazuje to směrem k