Kouzelná slůvka

Přijde mi důležité do hloubky pochopit bod 2.

Nejsem ničí majetek a nejsem zde proto, abych plnil něčí očekávání.

Stejně tak nikdo jiný (partner, rodiče, děti…) není mým majetkem a není tu proto, aby plnil má očekávaní.

A co se ukazuje v LIPu …

Pokud jsem skutečně vnitřně dospělý, nejsem ani svůj vlastní majetek a sám sobě nepatřím.

Nejsem sám sobě libovolný.

Představa, že můj život patří mě, je představa dospívajícího.

A je důležité si ji prožít, stejně jako dospívání.

A pak opustit.

Dospělý vnitřně ví, že patří Životu, který ho/jí ve všech směrech přesahuje.

…..

Co se týče kouzelných slůvek, která léčí duši a připravují cestu pro další růst, navrhuji jinou ‚svatou trojici‘ než Hellinger – slůvko ‚Prosím‘ nahrazuji slovem ‚Ne¨:

1.ANO – vy jste moji rodiče a já jsem vaše dítě: přijímám od Vás život tak, jak jsem jej dostal, přitakávám vám takovým, jací jste, a sobě takovému, jaký jsem.

2.NE – nejsem váš majetek a nejsem zde proto, abych plnil vaše potřeby a očekávání. Váš život je Váš život a můj život je můj život. Nepatřím ani Vám, ani sobě, nýbrž následuji to, co pro sebe cítím jako správné.

3.DĚKUJI – za život a všechno ostatní, co jste mi dali. Přijímám vše a udělám z toho (po svém) to nejlepší.

Z knihy „Život nemá zpátečku‘“od Wilfrieda Nellese

Foto: Vlaďka Vachuška Photography

Pokud chcete, můžete článek sdílet dál

Další články z blogu

Z matčina těla do světa

Porod v sobě zahrnuje dva prvky: jednak bolest spojenou se ztrátou matky a původního bezpečí a splynutí, které jsme u matky zažívali a jednak osvobození

Když se potká Zbožná žena a Kristus

Naše vnitřní – podvědomé, nevědomé – obrazy, se kterými se asociujeme – cítíme propojeni, velmi určují, jak žijeme a jak se vztahujeme. K sobě, jiným

Vnitřní Zdroje

Naše vědomí se dokáže v jeden moment zabývat jen několika málo věcmi najednou – maximálně někde mezi pěti a deseti. Naše podvědomí, které se kromě